Personel Politikamız

1.Şirket çalışanları niteliklerine uygun pozisyonlardan istihdam edilirler. Görevleri önceden analiz edilerek tanımlanır yetki ve sorumlulukları belirlenir.
2. Şirket yönetici ve iş görenlerinin görevlerinin yapısı, taşıyacakları yetki ve sorumluluklara göre ücretlendirilmeleri, insan kaynakları ve personel politikalarının önemli bir hususunu ifade eder.
3. Şirket personeline imkân ve fırsat eşitliği sağlamak ve uygulamalarda onlara karşı sorumlulukların yerine getirilmesi önemli bir ifadedir.
4. Personelin kişilik haklarına saygı gösterilir ve bu hakların tanınması için azami gayret gösterilir.
5. Personelin çalışma istekliliğini ve yaptığı işten duyduğu tatmini arttıran bir çalışma ortamı sağlamaya çalışır.
6. Her yönden etkin işleyen bir haberleşme sistemi kurmak, personelin kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar edilmesini sağlamak, görüş, dilek ve şikâyetlerini ilgili mercilere kolayca iletmelerini mümkün kılacak düzenlemeler yapmak, temel insan kaynakları amaçlarından birisidir. Çünkü personelin mutluluğu şirketin mutluluğudur.
7. Personele iş hayatının içinde ve dışında karşılaşabilecekleri tüm problemlerin çözümünde yardımcı olmaya çalışılır.
8. İşe başlayan personelin sosyal güvenliği işe başladığı gün yaptırılır. İlk hafta içerisinde personele firma hakkında bilgi verilir. Deneme süresi içerisinde kendisi yakından takip edilir, departman sorumlusunun onayıyla asli personel olarak işe başlar.
9. Personeli iyi takip ederek, başarılı ve çalışkan elemanların sürekliliğini sağlamaktadır. Belirli aralıklarda Personel Performans Değerlendirilmesi yapılarak, bu değerlendirilmenin ödüllendirilmesi sağlamaktadır. Personelin İş Kanunu’nda belirtilen hakları her zaman korunmaktayız.
10. Personel politikamız doğrultusunda görevli personelin görevlerini ifade şekillerini yerinde görmek, hata ve noksanlıkları mahallinde görüp düzeltmek, düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktayız.

[fc id=’4′ align=’right’][/fc]

İletişim: 0224 494 20 66